EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

EFFIN
EFFIN er et forskningsprosjektet med fokus på brukersentrerte metoder for utvikling av elektroniske tjenester i offentlig sektor.

Mye av arbeidet i EFFIN er gjennomført i tilknytning til konkrete case, som for eksempel utviklingen av elektronisk postjournal og elektronisk pasientjournal. Se siden om brukersentrert utvikling for mer informasjon.

Vi arbeider også med evaluering av brukersentrerte metoder, og med studier av scenario- og foresightmetodikk tilknyttet utvikling i offentlig sektor.

I tillegg har vi gjort undersøkelser av hvilke politiske føringer som gjelder for brukerinvolvering og brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester.

Vi har arrangert en rekke norske seminarer og internasjonale workshops, i tillegg til akademisk publisering av prosjektresultater.

EFFIN går fra 2002-2007 og er finansiert gjennom Norges Forskningsråds program FIFOS.

 

Publisert 9. november 2007