EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Rapporter
Nedenfor finner du en oversikt over rapporter utarbeidet i EFFIN-prosjeket. De fleste er tilgjengelig for nedlasting.

Følstad, A., Skjetne, J.H.: Brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester – en veileder for prosjektledere. Rapport EFFIN WP3 (2007)

Følstad, A., Brandtzæg, P., B.: Brukerinvolvering og brukskvalitet tilknyttet SOFI (Søknad om førerkort på Internett). Rapport EFFIN WP3 (2007)

Følstad, A., Heim, J., Brandtzæg, P. B.: Resultater fra spørreundersøkelse om offentlige tjenester på Internett. Rapport EFFIN WP3 (2006)

Følstad, A.: Prosedyre for evaluering av brukersentrerte metoder og praksis. Rapport EFFIN WP4 (2005)

Bark, I., Følstad, A., Gulliksen, J.: Evaluating user-centred methods: Results from an exploratory study among Nordic HCI-practitioners. Rapport EFFIN WP4 (2005)

Følstad, A.: Case-undersøkelse av brukerinvolvering i AltInn-prosjektet. Rapport EFFIN WP3 (2005)

Moser, I.: Does information flow? Managing information flow and fluidity in medical practice. Rapport EFFIN WP5 (2004)

Risan, L.: Prøveprosjektet Elektronisk postjournal – Statlige manøvrer mellom åpenhet og personvern. Rapport EFFIN WP5 (2004)

Heim, J., Solberg, L. A., Følstad, A.: Resultatet av litteraturgjennomgang i EFFIN, WP4; "Hva er nytten av brukersentrerte metoder og aktiviteter?" Rapport EFFIN WP4 (2004)

Jørgensen, H. D., Krogstie, J.: Brukerinvolvering i IT-prosjekter i offentlig sektor. Rapport fra intervjuer med ledere for mottaksprosjekt. Rapport EFFIN WP3 (2004)

Publisert 16. november 2007