EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Prosjektpartnere

SINTEF og TIK ved Universitet i Oslo er hovedsamarbeidspartnere i prosjektet. 

Accenture og Capgemini er bedriftspartnere. Rollen til bedriftspartnerne er tosidig. Begge bedriftene er konsulentfirmaer som er mye brukt til å utvikle nye tjenester for offentlig sektor, og vil derfor være både aktører og brukere av resultater fra prosjektet. I tillegg har de tilgang til grunnlagsinformasjon om ulike utviklingsprosjekter i offentlig sektor som kan inngå som case for forskningsarbeidet i prosjektet.

Universitetene i Uppsala og Melbourne er internasjonale forskningspartnere. Begge miljøene har drevet forskning innen prosjektets fagfelt i mange år, og bidrar med verdifull kunnskap til prosjektarbeidet.

EFFIN er finansiert gjennom Norges forskningsråds program FIFOS.

Publisert 16. november 2007