EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Internasjonale workshops
EFFIN-prosjektet har vært ansvarlig for følgende internasjonale akademiske workshops.

"Negotiating the futures". Workshop om foresight arrangert ved Universitetet i Oslo, 7. juni 2007

"User involvement and representation in e-Government projects". Workshop ved konferansen NordiCHI'06, 15. oktober, 2006

"User involvement in e-Government developing projects". Workshop ved konferansen Interact 2005, 12. september, 2005

Publisert 11. desember 2007