EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Sett brukeren i sentrum!
EFFIN fagseminar om brukerorientert utvikling av offentlige elektroniske tjenester. Arrangert på SINTEF, 10. september, 2007.

Drøyt 50 deltagere var med på det fjerde åpne EFFIN fagseminaret, 10. september 2007. På seminaret ble det presentert erfaringer fra utviklingen av tre viktige eForvaltningsløsninger og resultater fra EFFIN-prosjektet - i tillegg til gruppediskusjoner.

Presentasjonene fra seminaret finner du ved å klikke på foredragstitlene. Vi har lagt ut en elektronisk kopi av veilederen som ble presentert.

Vi har også laget en oppsummering av gruppediskusjonene. Oppsummeringen kan leses som deltagernes anbefalinger for økt brukersentrering i fremtidens utviklingsprosjekter

Program

09:00-09:15 - Velkommen

09:15-09:45 - Hva vil vi oppnå med brukerinvolvering? John Krogstie (Professor ved IDI, NTNU og seniorrådgiver ved SINTEF), diskuterte politiske intensjoner og praktiske muligheter for brukerinvolvering i utviklingsprosesser

09:45-10:15 - Nav.no. Magnus Børnes Hellevik (Funksjonelt ansvarlig ved Nav.no, Arbeids og velferdsdirektoratet): Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad?

10:30-11:00 - Gjør døren høy - gjør porten vid. Sverre Bauck (Seniorrådgiver ved Brønnøysundregistrene) og Lasse Udjus (UNIMOD-prosjektet og seniorrådgiver ved Karde AS) presenterte arbeidet med å gjøre bla. Altinn og tjenester ved Brønnøysundregistrene tilgjengelige for alle

11:00-11:45 - Gruppediskusjon: Brukersentret utvikling i fremtiden. Hva har vi - hva trenger vi?  Hvordan kan vi styrke brukerperspektivet i fremtidens utviklingsprosjekter? Se oppsummeringen av diskusjonene.

12:30-12:55 - Skal vi snakke sammen? Jan-Håvard Skjetne (Forsker ved SINTEF) viste forskningsresultater om dialogen mellom sluttbrukere, kunde og leverandør i offentlige utviklingsprosjekt, og diskuterte alternative utforminger av denne dialogen.

12:55-13:25 -  Regjeringen.no. Per Biørn Amundsen (Portalredaktør ved Departementenes servicesenter) presenterte omleggingen av regjeringen og departementene sine nettsider tilpasset nye målgrupper

13:25-13:50 - Veileder i brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester. Asbjørn Følstad (Forsker ved SINTEF) presenterte en veileder skrevet for ledere av eForvaltningsprosjekter. Du kan laste ned selve veilederen her.

Publisert 16. november 2007