EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Offentlige IT-prosjekter - Brukerinvolvering og effektivisering
Fagseminar på SINTEF 12. og 13. mai 2004

Jan Gulliksen, Universitetet i Uppsala
Brukerstyrt systemutvikling i offentlige IT-prosjekter. Last ned kurset (pdf 2,2 Mb)

Asbjørn Følstad,SINTEF
Brukerinvolvering i offentlige IT-prosjekter. Last ned foredraget (pdf 706 Kb)

Ingunn Moser, TIK
Brukerinvolvering i utvikling og implementering av Elektronisk Pasientjournal.
Erfaringer fra Rikshospitalet 1996-2004.Last ned foredraget (pdf 25 Kb)

Jan Heim, SINTEF
Effekten av brukersentrert utvikling.
Hva får vi igjen for å involvere brukerne – og hvordan måler vi det? Last ned foredraget (pdf 128 Kb)

Guri Verne, Statskonsult
Hva kjennetegner offentlige IT-prosjekter?

Kjetil Moløkken-Østvold, Simula Reserach Laboratory
Prosjektestimering i norsk software-industri.
Hvorfor "sprekker" IT-prosjekter med offentlige kunder oftere enn IT-prosjekter med private kunder? Resultater fra en nylig gjennomført undersøkelse.  Last ned foredraget (pdf 178 Kb)

Erik Øverland, Norges forskningsråd
Kunsten å tenke framover. Foresight og dialogbaserte arbeidsformer.  Last ned foredraget(pdf 349 Kb)

Publisert 16. november 2007