EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Gode elektroniske tjenester gjennom effektiv brukerinvolvering
EFFIN seminar og kurs, 14 oktober, 2005.

I følge den nye IT-politiske planen eNorge 2009, ”Det digitale spranget”, skal alle relevante offentlige tjenester  bli tilgjengelige på internett innen 2009. Et hovedmål er en samordnet og brukertilpasset offentlig sektor. Regjeringen har i tillegg som ambisjon å gjøre alle til fullverdige digitale borgere og å motvirke digitale skiller.

Skal vi få til dette, må brukerne involveres i utviklingen av elektronisk tjenester slik at deres behov ivaretas på best mulig måte. Forskningsprosjektet EFFIN arrangerte fagseminar den 14. oktober 2005 for å belyse disse problemstillingene:

  • Hvilke erfaringer har vi med brukerinvolvering i offentlige publikumsprosjekter i Norge?
  • Hva er egentlig god og effektiv brukerinvolvering?

I tillegg holdt professor Jan Gulliksen fra Uppsala universitet kurs om praktiske erfaringer med brukerinvolvering.

Program 

Torunn Brandt, Seniorrådgiver i Accenture: Brukerinvolvering gjennomført i AltInn-prosjektet

Henriette Hedløv, Vindfang: Brukerinvolvering gjennomført i MinSide-prosjektet

Christer Gundersen, IKT-rådgiver ved Kommunenes Sentralforbund: Utviklingen av elektroniske tjenester i Oslo kommune. Erfaringer fra brukerundersøkelse

Jan Heim, sjefsforsker ved SINTEF IKT: Hva er effektiv brukermedvirkning? "State of the art" for evaluering av brukersentrert arbeid

Asbjørn Følstad, forsker ved SINTEF IKT: Prosedyre for å vurdere effekten av brukersentrerte aktiviteter

Jan Gulliksen, professor  ved Uppsala Universitet : Kurs om praktiske erfaringer med brukerinvolvering

Publisert 16. november 2007