UP7 Formidling

Underprosjekt 7, varighet: under hele prosjektperioden

 • Lage retningslinjer for kommunikasjon vedrørende fremtidige lagringsprosjekter
 • Gi prosjektpartnere de nødvendige interne kommunikasjonsverktøyer og koordinere disse
 • Koordinere prosjektets eksterne kommunikasjon
  • I både allmenne og faglige medier
  • På nettet, via en nettside på norsk og engelsk
  • Direkte til allmennheten gjennom offentlige høringer/møter
  • Til vitenskapssamfunnet gjennom faglige artikler i vitenskapelige tidsskrifter
  • Til vitenskapssamfunnet gjennom presentasjoner på seminarer og konferanser

  Bilde fra en avisartikkel

   

  Nyheter blir kontinuerlig oppdatert på Nyhetssiden.

  Publisert 27. mai 2010

    SP7 Dissemination