UP4 Integrert modellering

Underprosjekt 4, varighet: 34 måneder

  • Responsmodellering av ulike sensorer
  • Modellering av CO2-strømningen og kjemisk respons
  • Oppskalering av disse resultatene slik at en kan vurdere forskjellige overvåkningssystemer og krav som vil sikre en trygg lagring av CO2
  • Prøve ut og kalibrere migrasjonsmodellen under kontrollerte former
  • Data (prosessert og analysert)
  • Integrert feltmodell

Publisert 27. mai 2010

  SP4 Integrated modelling