UP6 Protokoll og sertifisering

Underprosjekt 6, varighet: under hele prosjektet

 • Hva?
  • En overvåkningsprotokoll er en avtalt standardisert metode for å forbedre utstyr, utføre målinger og tolke resultater. Den må være repeterbare og reproduserbar.
  • Sertifiseringen er et dokument som bekrefter at overvåkingsprotokollen har blitt fulgt.
 • Hvorfor?
  • Å kunne tilby en nøkkelkomponent i kvalitetssikringen.
  • For å sikre at endringer som er oppdaget gjennom overvåking er reelle og ikke et resultat av ulik kalibrering av utstyr, metoder eller ferdigheter.
  • For konsekvent å kunne måle en lekkasje av CO2 - eller fraværet av dette.

Publisert 27. mai 2010

  SP6 Protocol & certification