Hovedformålet med CO2-feltlabprosjektet

er å øke sikkerheten ved CO2-lagring ved å skaffe tilveie kunnskap om hvordan man best mulig kan overvåke bevegelsen av CO2 i geologiske formasjoner. Dette vil gjøre oss i stand til å oppdage mulige lekkasjer av CO2 på et tidligst mulig tidspunkt.

Dette internasjonale prosjektsammarbeidet mellom Norge, Frankrike og England har allerede mottatt Eurogia+-merket for sitt arbeid. Prosjektet har som hensikt å utvikle samt sette standarder for overvåking av geologiske formasjoner hvor CO2 er lagret.

 

Metodikk

Svelvikryggen er valgt som et feltlaboratorium hvor CO2 kan bli injisert ned i en sandformasjon i en velkontrollert og godt karakterisert geologisk enhet. Karbondioksid vil bli injisert for å oppnå en konsentrasjon av CO2 i undergrunnen som kan sammenlignes med en lekkasje fra et reelt lager.

Prosjektet er delt inn i 2 hovedfaser

I Fase 1 vil det bli gjort undersøkelser som vil fortelle oss om lokaliteten er egnet til våre formål. Denne fasen vil bli utført i løpet av prosjektets første år. Fase 2 vil bestå av en 3-årig undersøkelse hvor en liten mengde CO2 blir injisert i undergrunnen. Bevegelsen til den injiserte CO2-en vil bli nøye overvåket med de mest moderne og best egnede metoder.

  CO2 Field Lab

26. november 2012

I midten av november startet boring av en ny brønn som skal test injeksjonsmuligheter i sand lagene ned til ca. 115 meters dyp. Operasjonen forventes å avsluttes i begynnelsen av desember.