Eurogia+

Relevanse til EUROGIA+ kjernekompetanse

Karbon fangst og lagring er fremhevet i EUROGIA+ White Book som en essensiell metode for å motvirke klimaendringer og for å minske utslippet av menneskeskapt CO2 til atmosfæren. CO2-feltlaboratoriet har til hensikt å være en viktig brikke i fundamentet av fremtidig CO2 fangst og lagring. Prosjektet er i tillegg det første i verden som prøver å overvåke og modellere migrasjonen til en CO2-boble fra injeksjon til den kommer opp til overflaten.

CO2-feltlaboratoriet er et internasjonalt sammarbeid mellom organisasjoner fra Norge, Frankrike og Storbritannia som har erfaring samt et godt internasjonalt rykte innenfor dette forskningsfeltet. Sammen jobber de for å nå det gitte tekniske målet.

Vi er nå inne i en viktig periode for å utvikle metoder for fangst og lagring av CO2. Prosjektet er støttet av offentlige myndigheter i Norge og Frankrike som sammen deler det finansielle ansvaret av prosjektet. Partnerne er forpliktet til å jobbe sammen med de offentlige myndighetene for å øke folkets akseptering av en løsning som er en av de mest lovende og høyt utviklede metoder til å motkjempe klimaendringer.

http://www.eurogia.com
 

Publisert 27. mai 2010

  Eurogia+