Partnere

Partnere i prosjektet

 

Navn

Hovedinriktning

Rolle i prosjektet

         
SINTEF Petroleum Research

F&U partner med industrien og kommunal sektor innen petreoluemsteknologi

Prosjektledelse og teknologikonsulent
WesternGeco (SSR) Olje & Gass, CO2-lagring Insamling og tolkning av seismikkdata
Norwegian Geotechnical Institute (NGI) Forskning og konsulentvirksomhet innen geovitenskap Teknisk plasskoordinator og overholdelse av tillatelser
BRGM Geovitenskap / offentlig servise for riskevaluering Overvåking, modellering, informasjonsspredning
Schlumberger Carbon Services CO2-lagring Teknologikonsulent for styring av lagringsplass
Bureau Veritas Sertifisering Utvikling av protokoll og sertifisering
BGS Geovitenskap / rågiver innen geovitenskap Overvåking / informasjonsspredning
Géosciences Montpellier Forskning innen geovitenskap

Labb- og nåtidsmålinger. Dataanalyse

imaGeau Hydrogeofysiske instrumenter og tjenester Elektriske målinger i borehullet

 

Project consultants

Universitet i Oslo Kommunikasjonskonsulent
   Ruden AS   Borekonsulent
Norconsult HMS & entrepenørkonsulent

Publisert 27. mai 2010

  Partners