Lenker

CCS er engelsk og står for Carbon Capture and Storage, som på norsk betyr fangst og lagring av karbondioksid. Gassnova SF fikk fra 1. januar 2008 ansvaret for statens intresser knyttet til CO2-håntering. Et av mange viktige tilltak er at aktivt støtte detta prosjektet.

Du finner mer generell informasjon om CCS på Gassnovas sine informasjonssider om CO2-håntering.

 

 

 

 

Publisert 28. januar 2010

  Links