UP5 Grunt eksperiment

Underprosjekt 5, varighet: 18 måneder

  • Redusere teknologisk risiko
  • Sikre at overflatelekkasje finner sted
  • Mulighet til å oppdage og måle høy prosentandel av alt injisert CO2 for å gi en mer nøyaktig kalibrering av de ulike metodene
  • Testing av metodenes følsomhet og anvedelses-strategier før eksperimentet med en dypere injeksjon starter opp
  • Bakgrunnsmålinger for alle metoder
  • Overvåkningsmålinger

Publisert 27. mai 2010

  SP5 Shallow experiment