UP3 Overvåking

Underprosjekt 3, varighet: 15 måneder

  • Bestemme følsomheten og ytelsen til de mest tilgjengelige metodene for å oppdage CO2
    • Overflaten
    • Undergrunnen
  • Måling av bakgrunnsverdier
  • Overvåkningsmålinger
En mulig metode for å spore volumet av CO2 er ved bruk av 4D-sesmikk:

Publisert 27. mai 2010

  SP3 Monitoring