UP2 Forundersøkelser

Underprosjekt 2, varighet 15 måneder

 • Forundersøkelser i feltområdet for å redusere usikkerheter angående
  • Geologi
  • Egnethet for CO2-injeksjon
  • Egnethet for overvåkning
  • Andre typer risiko
 • Avklare om man skal gå videre med fase 2 i prosjektet og injisere CO2
  • Alternativt feltområde
 • Boret brønn
 • Geologisk modell
 • Foreløpig CO2-strømningsmodell
 • Risikoanalyse

Publisert 27. mai 2010

  SP2 Site appraisal