UP2 Forundersøkelser

Underprosjekt 2, varighet 15 måneder

  • Forundersøkelser i feltområdet for å redusere usikkerheter angående
    • Geologi
    • Egnethet for CO2-injeksjon
    • Egnethet for overvåkning
    • Andre typer risiko
  • Avklare om man skal gå videre med fase 2 i prosjektet og injisere CO2
    • Alternativt feltområde
  • Boret brønn
  • Geologisk modell
  • Foreløpig CO2-strømningsmodell
  • Risikoanalyse

Publisert 27. mai 2010

  SP2 Site appraisal