UP1 Koordinasjon og infrastruktur

Underprosjekt 1, varighet: fire år

  • Teknisk koordinering på stedet
  • Samordning av eksternt mål
  • Ingeniørarbeid og boringer
  • Miljø og tillatelser
  • Tilbakeføring
                               

Roterende borerigg
         
  • Kontrakt med borefirma
  • Boring av brønner
  • Kjerner
  • Overholde tillatelsen
  • Sørge for at tilbakeføringen skjer på riktig måte
CO2-tank brukt i et lagringsprosjekt for CO2

Publisert 27. mai 2010

  SP1 Coordination & infrastructure