Upcoming events

Webinars

Date

Proposed time

Topic

WP

30/01/2019 12:00-13:00 Presentation of WP1 plans for 2019 WP1
13/02/2019 12:00-13:00 5G communication for smart grid applications WP1
05/03/2019 09:00-10:00 Presentasjon av årets prosjektplan for WP3, inkl. aktuelle piloter. WP3 
07/03/2019 09:00-10:00 Project plan (incl. Pilot discussion) WP5 
27/03/2019 12:00-13:00 Visualisation of AM related information WP1
01/04/2019 13:00-14:00 Fremtidens miniscenarier, nye behov og utvikling av systemtjenester. Basert på miniscenariene som ble utarbeidet i WP6 er det gjort en vurdering av hvilke av disse som er relevante for WP3. WP3
24/04/2019 12:00-13:00 Elbilers innvirkning på forsyningssikkerhet/leveringspålitelighet (masteroppgave) WP1
16/05/2019 09:00-10:00 The impact of flexible resources on the security of electricity supply WP5 
22/05/2019 12:00-13:00 Setup and preliminary results pilot FDN – Lyse Smart City grid- load profiles WP1
28/05/2019 10:00-11:00 DSO/TSO-pilot inkl. spenningsregulering. Presentasjon av demo hos Agder Energi Nett. WP3 
21/08/2019 10:00-11:00 Bruk av CIM-profiler for informasjonsutveksling mellom DSO'er, TSO og markedsplasser. WP3 
21/08/2019 13:00-14:00 Metodikk for kost-nytte-vurdering av fleksible ressurser som alternativ til nettforsterkinger WP5 
02/09/2019 09:00-10:00 Methods for operation and sizing of flexible resources – a Model Predictive Control perspective WP4, WP5 
27/09/2019 10:00-11:00 Use case for fremtidens systemtjenester. Presentasjon av use case som beskriver hvordan fleksible ressurser kan brukes inn mot systemtjenestene balansering, spenningsregulering og håndtering av flaskehalser. WP3
30/09/2019 12:00-13:00 Problemstillinger og mulige løsninger for en optimal integrasjon av mikronett WP1, WP4
14/10/2019 10:00-11:00 Characterization of Flexible Electricity Resources in Power and Energy Markets. Presentasjon av PhD-arbeid. WP3 
21/10/2019 13:00-14:00 Methods for energy flexibility measures in buildings WP5 
31/10/2019 12:00-13:00 Cyber security and patch management WP1
06/11/2019 14:00-15:00 Organisering av driftskoordinering i kraftsystemet v/NVE  WP6
18/11/2019 13:00-14:00 Consumer-centric Electricity Market Design integrating Peer-to-Peer and Flexibility Markets WP5 
27/11/2019 12:00-13:00 Remote digital sensor-based substation inspection WP1
09/12/2019 13:00-14:00 Demand-side flexibility as an alternative to investments in the transmission grid. Presentasjon av PhD-arbeid. WP3
18/12/2019 12:00-13:00 Reliability Studies in Information and Communication Technology (ICT)-dominated Power Systems WP1
2019   The potential roles of social science in technical research  WP5

Previous events

WP3/WP5 Workshop (by invitation)

Start: 23/10/2019
End: 23/10/2019
Location: Trondheim

 

AI CHALLENGE 2019
AI CHALLENGE is a satellite event to The Big Challenge Science Festival

Start: 18/06/2019 08:30
End: 18/06/2019 15:00
Location: Scandic Nidelven, Trondheim

WP1 Workshop (by invitation)

Start: 13/06/2019 09:00
End:   13/06/2019 15:00
Location: Thon Hotel Prinsen, Trondheim

WP2 Workshop (by invitation)

Start: 12/06/2019 09:00
End: 12/06/2019 16:00
Location: Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Energiforskningskonferansen 2018

Start: 30/05/2018 09:00
Slutt: 30/05/2010 15:00
Adresse: Radisson BLU Oslo Plaza Hotel, Oslo