Upcoming events

Webinars

Date

Proposed time

Topic

WP

30/01/2019    

12:00-13:00

Presentation of WP1 plans for 2019

WP1

13/02/2019

12:00-13:00

5G communication for smart grid applications

WP1

05/03/2019

09:00-10:00

Presentasjon av årets prosjektplan for WP3, inkl. aktuelle piloter.

WP3 

07/03/2019

09:00-10:00

Project plan (incl. Pilot discussion)

WP5 

27/03/2019

12:00-13:00

Visualisation of AM related information

WP1

01/04/2019

13:00-14:00

Fremtidens miniscenarier, nye behov og utvikling av systemtjenester. Basert på miniscenariene som ble utarbeidet i WP6 er det gjort en vurdering av hvilke av disse som er relevante for WP3.

WP3

24/04/2019

12:00-13:00

Elbilers innvirkning på forsyningssikkerhet/leveringspålitelighet (masteroppgave)

WP1

16/05/2019

09:00-10:00

The impact of flexible resources on the security of electricity supply

WP5 

22/05/2019

12:00-13:00

Setup and preliminary results pilot FDN – Lyse Smart City grid- load profiles

WP1

28/05/2019

10:00-11:00

DSO/TSO-pilot inkl. spenningsregulering. Presentasjon av demo hos Agder Energi Nett.

WP3 

21/08/2019

10:00-11:00

Bruk av CIM-profiler for informasjonsutveksling mellom DSO'er, TSO og markedsplasser.

WP3 

21/08/2019

13:00-14:00

Metodikk for kost-nytte-vurdering av fleksible ressurser som alternativ til nettforsterkinger

WP5 

02/09/2019

09:00-10:00

Methods for operation and sizing of flexible resources – a Model Predictive Control perspective

WP4, WP5 

27/09/2019

10:00-11:00

Use case for fremtidens systemtjenester. Presentasjon av use case som beskriver hvordan fleksible ressurser kan brukes inn mot systemtjenestene balansering, spenningsregulering og håndtering av flaskehalser.

WP3

30/09/2019

12:00-13:00

Problemstillinger og mulige løsninger for en optimal integrasjon av mikronett

WP1, WP4

14/10/2019

10:00-11:00

Characterization of Flexible Electricity Resources in Power and Energy Markets. Presentasjon av PhD-arbeid.

WP3 

21/10/2019

13:00-14:00

Methods for energy flexibility measures in buildings

WP5 

31/10/2019

12:00-13:00

Cyber security and patch management

WP1

06/11/2019

14:00-15:00

Organisering av driftskoordinering i kraftsystemet v/NVE 

WP6

18/11/2019

13:00-14:00

Consumer-centric Electricity Market Design integrating Peer-to-Peer and Flexibility Markets

WP5 

27/11/2019

12:00-13:00

Remote digital sensor-based substation inspection

WP1

09/12/2019

13:00-14:00

Demand-side flexibility as an alternative to investments in the transmission grid. Presentasjon av PhD-arbeid.

WP3

18/12/2019

12:00-13:00

Reliability Studies in Information and Communication Technology (ICT)-dominated Power Systems

WP1

2019

 

The potential roles of social science in technical research 

WP5

Previous events

WP3/WP5 Workshop (by invitation)

Start: 23/10/2019
End: 23/10/2019
Location: Trondheim

 

AI CHALLENGE 2019
AI CHALLENGE is a satellite event to The Big Challenge Science Festival

Start: 18/06/2019 08:30
End: 18/06/2019 15:00
Location: Scandic Nidelven, Trondheim

WP1 Workshop (by invitation)

Start: 13/06/2019 09:00
End:   13/06/2019 15:00
Location: Thon Hotel Prinsen, Trondheim

WP2 Workshop (by invitation)

Start: 12/06/2019 09:00
End: 12/06/2019 16:00
Location: Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Energiforskningskonferansen 2018

Start: 30/05/2018 09:00
Slutt: 30/05/2010 15:00
Adresse: Radisson BLU Oslo Plaza Hotel, Oslo