To main content

CINELDI Partner Day 2019

Konsortieintern dag for partnerne i CINELDI

Information

Location
Radisson Blu Royal Garden Hotel
Start
Add to calendar
End
Registration deadline

Program


Dagen etter CINELDI-konferansen arrangeres en konsortieintern dag for partnerne i CINELDI.

Tema for dagen blir:

  • Resultater fra selvevaluering og vurdering av flerfaglig platform
  • Mobilitet og partnermøter
  • Kommunikasjon og informasjonsflyt
  • Pilotprosjekter – status, prosess og plan
  • Scenarier for fremtidens distribusjonsnett

www.cineldi.no

Address

Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim