Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter Termisk energilagring

Prosjekter

Et godt eksempel på tett og godt samarbeid er det som ble etablert mellom SINTEF Energi og NTNU EPT på forskning og utdanning innen TEL.

Hovedfokuset har vært bruk av faseendringsmaterialer (Phase change materials – PCM) til TEL i ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter, f.eks.

Ca. 10 MSc studenter, 2 PhDs og 1 Postdoc har vært direkte involvert i dette samarbeidet, hvorav to ble rekruttert hos SINTEF Energi, og minst en jobber på tematikken i industri og holder til i vårt miljø gjennom KSP CruiZE.

Ved å styrke samarbeidet mellom de ulike SINTEF-instituttene og inkludere kompetansen fra NTNU innen både systemer og materialteknologi, vil senteret dekke store deler av verdikjeden. Sammen vil de deltagende partnere kunne bygge opp et verdensledende miljø på termisk energilagring.