To main content

Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene. Kunnskapsnotat.

Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene. Kunnskapsnotat.

Category
Report/thesis
Language
Norwegian
Author(s)
  • Melby Line
  • Sand Kari
  • Midtgård Trude Mariane
  • Toussaint Pieter Jelle
  • Karlstrøm Henrik
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
  • Norwegian University of Science and Technology
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
2019
Publisher
Norges forskningsråd