To main content

Hva er et pasientforløp?

Hva er et pasientforløp?

Category
Report/thesis
Abstract
Pasientforløp har nærmest blitt et obligatorisk uttrykk i helsesammenheng, enten du er politiker, sykepleier, eller IT-ansvarlig. Denne rapporten oppsummerer resultater fra et forprosjekt der vi har undersøkt selve begrepet pasientforløp. Vi benytter et pasientsentrisk perspektiv på pasientforløp, og setter dette i sammenheng med definisjoner fra forvaltningen. Deretter ser vi på hvordan pasientforløp kan modelleres og beskrives. Hoveddelen av rapporten omhandler resultater fra en intervjustudie med seks personer som representerer klinikere, teknologer og forvaltere i helse- og omsorgssektoren. Studien går i dybden på hvordan pasientforløp forstås fra ulike fagperspektiver, hvilke formater som er i bruk og standardisering av pasientforløp. Til slutt diskuterer vi nytteverdien av en modellbasert tilnærming til pasientforløp for å støtte effektiv kommunikasjon mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren og legge til rette for digitalisering. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Client
  • SINTEF AS / 102017824
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2018:01445
ISBN
978-82-14-06783-5