To main content

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

Category
Report/thesis
Abstract
SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for transportsektoren frem mot 2060. Rapporten er delt i to deler. I rapportens første del diskuterer vi de generelle teknologitrendene. Deriblant er avanserte materialer, nanoteknologi, avanserte produksjonsmetoder, programvare, robotikk og automatisering, 3D-printing og autonomi noen av nøkkelteknologiene. I rapportens andre del fokuserer vi spesifikt på teknologitrender i transponsektoren innen kategoriene infrastruktur, transportmidler og -objekter, energitype, produksjon og arbeidskraft og tjenester. Vi konkluderer med at særlig automatisering, digitalisering og elektrifisering vil føre til omveltninger i transportsektoren. Dette drives av både politiske føringer og rammevilkår, men også av samfunn og næringsliv. Viktigheten av fokus på håndtering av og eierskap til data vil øke ytterligere. Oppdragsgiver: Jernbanedirektoratet, på vegne av transportetatene og Avinor
Client
 • Stiftelsen SINTEF / 102015970
Language
Norwegian
Affiliation
 • SINTEF ICT / Stab IKT
 • SINTEF ICT / Optiske målesystemer og dataanalyse
 • SINTEF Technology and Society / Transportforskning
 • SINTEF ICT / Systemutvikling og sikkerhet
 • SINTEF ICT / Anvendt matematikk
 • SINTEF ICT / Kommunikasjonssystemer
 • SINTEF Ocean / Maritim
 • SINTEF ICT / Anvendt kybernetikk
 • SINTEF Materials and Chemistry / Bærekraftig energiteknologi
 • SINTEF Energy Research / Energisystemer
 • SINTEF Energy Research / Termisk energi
 • SINTEF Materials and Chemistry / Nye energiløsninger
 • SINTEF Technology and Society
 • SINTEF ICT / Nettbaserte systemer og tjenester
Year
2017
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2017-00303
ISBN
978-82-14-06694-4