To main content

Økt overlevelse - et viktig bidrag til en grønnere laksenæring

Økt overlevelse - et viktig bidrag til en grønnere laksenæring

Category
Popular scientific article
Abstract
I tillegg til en potensiell økt bruttoverdi på anslagsvis 12-13 milliarder NOK, så har økt overlevelse i laksenæringen potensial til å redusere karbonavtrykket til norsk laks med opptil 10%. Dette viser en ny matematisk modell utarbeidet av SINTEF Ocean. Innføringen av EUs taksonomikrav fra 2023 vil omfatte havbruksnæringen, hvor slike modeller og tilhørende konkrete løsningstiltak for å redusere klimagassutslippene i produksjon vil bli uunnværlige.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Aquaculture
  • Unknown
  • SINTEF Industry / Materials and Nanotechnology
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
Published in
Norsk Fiskeoppdrett
ISSN
0332-7132
Issue
8
Page(s)
86 - 89