To main content

Evaluering av Blå Kors Barnas Stasjon

Evaluering av Blå Kors Barnas Stasjon

Category
Report
Abstract
Blå Kors Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner, for å sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Målet med denne evalueringen var å få økt kunnskap om dagens Barnas Stasjon som hjelpetiltak, med særlig fokus på hvilken effekt eller nytteverdi tiltaket har. Det ble brukt en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder, og informantene var både brukere, ansatte og ledere ved Barnas Stasjon og kommunale samarbeidspartnere. Resultatene viser at brukerne av Barns Stasjon har utfordringer på flere områder, som foreldrekompetanse, familiefungering, psykisk helse, manglende sosialt nettverk og lavinntekt. Brukertilfredsheten er svært høy. Suksesskriterier for at Barnas Stasjon er et godt hjelpetiltak er muligheten til å følge opp familier over lang tid, å ha mulighet til å etablere trygge tillitsfulle relasjoner, at det tilbys et bredt spekter av aktiviteter og tjenester, samt fleksibilitet og brukerinvolvering.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
Year
Publisher
SINTEF
Issue
2021:00593
ISBN
978-82-14-07681-3