To main content

Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061

Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061

Category
Report
Abstract
I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ansatte ved SINTEF Ocean (3 uker hver), en masterstudent (akustikk) ved Universitetet i Bergen og en rådgiver ved Havforskningsinstituttet (Hl). Hydroakustiske registreringer ble gjort med et Simrad EK60 38 kHz ekkolodd utlånt fra Hl.


I de undersøkte områdene på dette toktet ble det registrert små forekomster av mesopelagisk fisk i forhold til i 2017, og spesielt i forhold til 2016 da "Birkeland" var i samme områder på samme tid på året. Det ble totalt bare gjennomført 4 trålhal, hvorav to ga så små fangster at det ikke ga grunnlag for prøvetaking, ett ga fangst av trompetfisk og det andre ga mesopelagisk fisk. Det rettes en stor takk til mannskapet på M/S "Birkeland" for godt samarbeid under toktet i 2018.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
Publisher
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-14-06804-7