To main content

Siw Olsen Fjørtoft

Research Scientist

Siw Olsen Fjørtoft

Research Scientist

Siw Olsen Fjørtoft
Phone: 924 19 006
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1743323

Monitor 2019 er en kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager. Våre hovedfunn på skole er at den digitale praksisen er regulert ut ifra didaktiske vurderinger, læringsmål og alder på elevene. Elever og lærere rapporterer om en mer mangfoldig bruk av u...

Authors Fjørtoft Siw Olsen Thun Sylvi Buvik Marte Pettersen
Year 2019
Type Report/thesis