To main content

Kjersti Berg

Research Scientist

Kjersti Berg

Research Scientist

Kjersti Berg
Phone: 958 89 396
Email:
Department: Energy Systems
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1947738/

Due to the absence of well documented experiences from implementations of Local Energy Communities (LECs), it is very difficult to infer implications of increased LEC integrations for the distribution network as well as for the wider society. To conduct quantifiable assessment of different control...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1924794/

The electrification of the energy sector challenges the conventional methods to meet the increased load demand. The rapid increase of electric vehicles and the desire for shorter charging time at fast charging stations (FCS) contributes to higher power peaks in local distribution grids. This may...

Year 2021
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1925026/

This paper presents vehicle-to-grid (V2G) tests performed in the microgrid at university Campus Evenstad, Norway. The purpose of the tests was to investigate the power quality in the connection point to the grid during transitions to/from island mode. These transitions are generated by disconnecting...

Year 2021
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1866965/

This paper describes a techno-economic evaluation of case studies performed at the Skagerak EnergyLab. The EnergyLab consists of a 1.1 MWh battery energy storage system (BESS) and a 800 kWp photovoltaic (PV) power plant installed in a football stadium. The aim of this paper is to analyse the...

Authors Kjersti Berg Matthias Johannes Resch Thaddäus Weniger Stig Simonsen
Year 2021
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1896875/

Håndbok Spenningsregulering er utarbeidet som en del av SAMREG-prosjektet, som er et forskningsprosjekt finansiert av norske distribusjonsnettselskap. Hensikten med håndboka er å gi nettselskap og andre aktører økt kunnskap om spenningsreguleringstiltak og hvordan man kan utnytte og samordne...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1862373/

Formålet med denne veilederen er å øke kompetansen om samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske analyser knyttet til beslutninger om investeringer i batterisystem. Veilederen gir en grunnleggende innføring i metoder for slike analyser og gir konkrete råd og veiledning for dem som skal gjennomføre...

Authors Kjell Sand Kjersti Berg Andreas Hammer Karoline Ingebrigtsen
Year 2020
Type Report