To main content

Øyvind Knutsen

Research Scientist

Øyvind Knutsen

Research Scientist

Øyvind Knutsen
Phone: 996 20 293
Department: Environment and New Resources
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1791907

Modellsystemet SINMOD (www.sinmod.com) inkluderer en dynamisk modell for pelagisk utvikling av lakselus og en modell for utvandring av postsmolt. Modellsystemet er brukt og resultatene analysert for å se på spredning av lus og for å estimere påvirkningen dette kan ha for død...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1501347

Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter og strømmodellering) ble vider...

Authors Sandnes Otto Kristian Staven Fredrik Ribsskog Olsen Yngve Knutsen Øyvind Broch Ole Jacob Staldvik Frode Fossen Inge
Year 2014
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1268866

For å beskrive strøm og spredningen av oppløst, uorganisk nitrogen (DIN) fra de største oppdrettsanleggene på Nordmøre i 2012, ble det brukt en koblet økosystem-hydrodynamikk-modell (SINMOD). Tre simuleringer ble gjort: en simulering uten utslipp og en med utslipp ...

Year 2014
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+963192

The culture of certain fish species to sizes at which they can reproduce has led to the escape of fertilised eggs or ‘escape through spawning’. To investigate the extent and ecological importance of spawning in sea-cages for Atlantic cod Gadus morhua (L.), we (1) evaluated the extent, frequency and ...

Authors Uglem Ingebrigt Knutsen Øyvind Kjesbu Olav Sigurd Hansen Øyvind J Mork Jarle Bjørn Pål Arne Varne Rebekka Nilsen Rune Ellingsen Ingrid H. Dempster Timothy David
Year 2012
Type Journal publication