To main content

Øyvind Knutsen

Research Scientist

Øyvind Knutsen

Research Scientist

Øyvind Knutsen
Phone: 996 20 293
Department: Environment and New Resources
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1501347

Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter og strømmodellering) ble vider...

Authors Sandnes Otto Kristian Staven Fredrik Ribsskog Olsen Yngve Knutsen Øyvind Broch Ole Jacob Staldvik Frode Fossen Inge
Year 2014
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1268866

For å beskrive strøm og spredningen av oppløst, uorganisk nitrogen (DIN) fra de største oppdrettsanleggene på Nordmøre i 2012, ble det brukt en koblet økosystem-hydrodynamikk-modell (SINMOD). Tre simuleringer ble gjort: en simulering uten utslipp og en med utslipp ...

Year 2014
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+963192

The culture of certain fish species to sizes at which they can reproduce has led to the escape of fertilised eggs or ‘escape through spawning’. To investigate the extent and ecological importance of spawning in sea-cages for Atlantic cod Gadus morhua (L.), we (1) evaluated the extent, frequency and ...

Authors Uglem Ingebrigt Knutsen Øyvind Kjesbu Olav Sigurd Hansen Øyvind J Mork Jarle Bjørn Pål Arne Varne Rebekka Nilsen Rune Ellingsen Ingrid H. Dempster Timothy David
Year 2012
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+881127

In this study 36 hydrographic transects occupied between 1991 and 2007 in the vicinity of the WOCE A1E/AR7E section are used to investigate various aspects of the Irminger Gyre, a narrow cyclonic recirculation in the southwest Irminger Sea. Vertical sections of absolute geostrophic velocity were con...

Authors Våge Kjetil Pickart Robert S. Sarafanov Artem Knutsen Øyvind Mercier Herlé Lherminier Pascale van Aken Hendrik M. Meincke Jens Quadfasel Detlef Bacon Sheldon
Year 2011
Type Journal publication