To main content

Trude Mariane Midtgård

Research Scientist

Trude Mariane Midtgård

Research Scientist

Trude Mariane Midtgård
Phone: 951 51 629
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1807950

Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på myndighetenes krav om digitalt førstevalg i t...

Authors Fjørtoft Siw Olsen Buland Trond Hallgeir Mordal Siri Midtgård Trude Mariane Gjøsund Gudveig
Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1431110

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet med at Nav må jobbe enda mer systematisk for å inn...

Authors Mandal Roland Dyrstad Karin Melby Line Midtgård Trude Mariane
Year 2016
Type Report/thesis