To main content

Svein Peder Berge

Senior Business Developer

Svein Peder Berge

Senior Business Developer

Svein Peder Berge
Phone: +47 901 82 036
Email:
Department: Energy and Transport
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1525341

Den 25. og 26. oktober 2017 ble det gjennomført en lunsj-til-lunsj samling i SINTEF Ocean rundt temaet "Shipping 4.0 - Smart bruk av operasjonelle data". Hovedformålet var å konkretisere FoUI tema knyttet opp mot MARITIM21 området "Digitalisering av maritim næring" gjennom å presentere pågående MARO...

Year 2017
Type Report