To main content

Peter Molesworth

Research Scientist

Peter Molesworth

Research Scientist

Peter Molesworth
Phone: 450 89 966
Department: Biotechnology and Nanomedicine
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1813032

I AP1 i prosjektet Smaksnøytrale protein fra makrell (SMELL), finansiert av FHF, ble enzymatisk proteinhydrolyse på makrellrygg utført med 10 forskjellige proteaser. Dette for å finne ut hvilken protease som hadde forutsetninger til å produsere best mulige proteinprodukter a...

Authors Solstad Runar Gjerp Vang Birthe Øvrum Gaarder Mari Molesworth Peter Patrick Aspevik Tone Dankel Elin Katinka Wubshet Sileshi Gizachew Glomm Wilhelm Lindberg Diana
Year 2020
Type Report/thesis