To main content

Tor Olav Løveng Sunde

Research Scientist

Tor Olav Løveng Sunde

Research Scientist

Tor Olav Løveng Sunde
Phone: 936 26 722
Email:
Department: Sustainable Energy Technology
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1627766

En oppsummering av hva SINTEF gjør på bærekraftig energiteknologi, hvilke utfordringer vi står ovenfor med tanke på klimaendringer og spesielt fokus på hydrogen som en av mange løsninger som må til for å lykkes...