To main content

Beate Kvamstad-Lervold

Special Adviser

Beate Kvamstad-Lervold

Special Adviser

Beate Kvamstad-Lervold
Phone: +47 922 22 240
Email:
Department: Energy and Transport
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1954946/

Utredningens hovedmål å kartlegge mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050. Innledningsvis gjøres det opp en kort status når det gjelder dagens situasjon innen maritim næring. Dernest løftes viktige teknologiområder frem, hvor det er rimelig å...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1644618/

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Ostersunds kommun og...

Year 2018
Type Report