To main content

Anders Ødegård

Senior Project Manager

Anders Ødegård

Senior Project Manager

Anders Ødegård
Phone: +47 943 56 595
Department: Sustainable Energy Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1544877

Tantalum nitride (TaNx) coatings deposited by High Power Pulsed Magnetron Sputtering (HPPMS) technology at different N2-to-Ar ratios; i.e. 0, 0.25, 0.625 and 1, corresponding to different N/Ta atomic ratio in the film, were investigated as suitable candidates to improve SS316L bipolar plate's perfor...

Authors Mendizabal Lucia Ødegård Anders Kongstein Ole Edvard Lædre Sigrid Walmsley John Barriga Javier Gonzalez Javier Jesus
Year 2017
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk...