To main content

Erik Swendgaard

Research Manager

Erik Swendgaard

Research Manager

Erik Swendgaard
Phone: 934 59 103
Email:
Department: Connectivity Technologies and Platforms
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1715654

Air transportation is an important factor in the economic growth of the European Union; however, the current system is already approaching its capacity and cost limits, and therefore needs to be reformed to meet the demands of further sustainable development. According to the European Commission, ai...

Authors Karahasanovic Amela Eide Aslak Wegner Schittekat Patrick Swendgaard Hans Erik Bakhrankova Krystsina Kjenstad Dag Mannino Carlo Zeh Theodor Grantz Volker Rokitansky Carl-Herbert Gräupl Thomas
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1268249

Avinor har på oppdrag Fra Samferdselsdepartementet og i samråd med Forsvarsdepartementet laget en utredning om konsekvenser For sivil luftfart av lokalisering av ny kampflybase. På oppdrag Fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune har SINTEF Foretatt en gjennomgang av Avinor sin rappo...

Authors Stokka Arne Bjørkvoll Thor Swendgaard Hans Erik
Year 2011
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1344363

Prosjektet hadde som mål gjennom en spørreundersøkelse for å identifisere aktører og kartlegge deres brukerbehov for kommunikasjonsløsninger i nordområdene de kommende år fram mot 2020. Prosjektet oppsummeres med en anbefaling for videre arbeid mot hvordan akt...

Authors Grythe Knut Gutteberg Odd Jensen Irene Anite Røste Terje Swendgaard Hans Erik
Year 2008
Type Report/thesis