To main content

Kristbjörg Edda Jónsdóttir

Research Scientist

Kristbjörg Edda Jónsdóttir

Research Scientist

Kristbjörg Edda Jónsdóttir
Phone: 977 43 304
Email:
Department: Aquaculture
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1932408/

I tillegg til en potensiell økt bruttoverdi på anslagsvis 12-13 milliarder NOK, så har økt overlevelse i laksenæringen potensial til å redusere karbonavtrykket til norsk laks med opptil 10%. Dette viser en ny matematisk modell utarbeidet av SINTEF Ocean. Innføringen av EUs taksonomikrav fra 2023 vil...

Year 2021
Type Popular scientific article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1860363/

Shielding skirts are widely used as a non-invasive preventive measure against salmon lice Lepeophtheirus salmonis infestations on Atlantic salmon Salmo Salar L. in sea-cages. Low levels of dissolved oxygen (DO) are reported from some sites, but not others. This disparity is usually explained by...

Authors Kristbjörg Edda Jónsdóttir Zsolt Volent Jo Arve Alfredsen
Year 2020
Type Academic article