To main content

Sveinung Johan Ohrem

Research Scientist

Sveinung Johan Ohrem

Research Scientist

Sveinung Johan Ohrem
Phone: 936 64 407
Email:
Department: Aquaculture
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1885111/

Aquaculture net cage inspection and maintenance is a central issue in fish farming. Inspection using autonomous underwater vehicles is a promising solution. This paper proposes laser-camera triangulation for pose estimation to enable autonomous net following for an autonomous vehicle. The laser...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1817597/

Groe på nøter byr på mange utfordringer for oppdrettsnæringen, deriblant redusert oksygennivå, deformasjon av merd og økt belastning på fortøyninger og mistanke om redusert effekt av rensefisk. Høytrykksspyling er en vanlig metode for å rense noten og blir gjerne utført hver 2-4 uke avhengig av...

Year 2020
Type Popular scientific lecture