To main content

Kari Sand

Senior Research Scientist

Kari Sand

Senior Research Scientist

Kari Sand
Phone: 412 31 132
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1910776/

Formålet med dette prosjektet har vært å utforme en kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og/eller likestillingsperspektiv. All tilgjengelig norsk forskning ble identifisert gjennom Cristin og institusjonelle arkiv. Avgrensing ble gjort med metodikk kjent fra systematiske søk. Dernest...

Authors Eva Lassemo Henrik Karlstrøm Kari Sand Solveig Osborg Ose
Year 2021
Type Report