To main content

Kjersti Berg

Research Scientist

Kjersti Berg

Research Scientist

Kjersti Berg
Phone: 958 89 396
Email:
Department: Energy Systems
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1866965/

This paper describes a techno-economic evaluation of case studies performed at the Skagerak EnergyLab. The EnergyLab consists of a 1.1 MWh battery energy storage system (BESS) and a 800 kWp photovoltaic (PV) power plant installed in a football stadium. The aim of this paper is to analyse the...

Authors Kjersti Berg Matthias Johannes Resch Thaddäus Weniger Stig Simonsen
Year 2021
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1896875/

Håndbok Spenningsregulering er utarbeidet som en del av SAMREG-prosjektet, som er et forskningsprosjekt finansiert av norske distribusjonsnettselskap. Hensikten med håndboka er å gi nettselskap og andre aktører økt kunnskap om spenningsreguleringstiltak og hvordan man kan utnytte og samordne...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1862373/

Formålet med denne veilederen er å øke kompetansen om samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske analyser knyttet til beslutninger om investeringer i batterisystem. Veilederen gir en grunnleggende innføring i metoder for slike analyser og gir konkrete råd og veiledning for dem som skal gjennomføre...

Authors Kjell Sand Kjersti Berg Andreas Hammer Karoline Ingebrigtsen
Year 2020
Type Report