To main content

Ragnhild Lundmark Daae

Research Scientist

Ragnhild Lundmark Daae

Research Scientist

Ragnhild Lundmark Daae
Phone: +47 453 94 615
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1563106/

Subsea blowouts have the potential to spread oil across large geographical areas, and subsea dispersant injection (SSDI) is a response option targeted at reducing the impact of a blowout, especially reducing persistent surface oil slicks. Modified Weber scaling was used to predict oil droplet sizes...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1588016/

Rapporten viser resultatene av en diagnostisk modellering av mudring og deponering ved en utdypning av innseilingen til Borg havn. I den pågående designfasen er det gjennomført modellering av turbiditet for å forutsi virkningen og omfanget av operasjonene. Turbiditetssimuleringene er gjort ved hjelp...

Authors Ragnhild Lundmark Daae Jan Van't Hoff Johan Pennekamp
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1511796/

A spatially explicit coupled hydrodynamic-mass transport model system was used to simulate dispersal of particulate organic matter from Atlantic salmon (Salmo salar) farming in central Norway. Model setups of 32 m horizontal resolution were run for periods of up to 650 days for 3 sites of different...

Authors Ole Jacob Broch Ragnhild Lundmark Daae Ingrid Helene Ellingsen Raymond Nepstad Eldar Åsgard Bendiksen Jenny Lisa Reed Gunnar Senneset
Year 2017
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1349338/

The Deepwater Horizon accident in 2010 turned the focus in oil spill research towards the subsea aspects of an oil spill and on how to respond to it. Blowout modelling, gas-oil-ratios (GOR) and droplet size distributions where studied with respect to their importance for the fate and behavior of the...

Year 2016
Type Academic lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1268928/

SAMMENDRAGSammendragstekstKystverket gjennomfører prosjektet beredskapsanalyser for Jan Mayen, Svalbard og Bjørnøya. I den forbindelse ble SINTEF bedt om å gjennomføre modellering av oljedrift og tiltak for 6 scenarioer (utslippshendelser) for akutt oljeutslipp fra skip. Scenariobasert...