To main content

Øyvind Knutsen

Research Scientist

Øyvind Knutsen

Research Scientist

Øyvind Knutsen
Phone: 996 20 293
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1862892/

Phase averaged wave models is a good supplement of in situ measurements for the study of wave climate in a specific location. In spite of having been tested in smoothly varying coastal areas, they haven’t previously been systematically validated in complex topography (coastline and bathymetry...

Authors Christos Stefanakos Birgitte Rugaard Furevik Øyvind Knutsen Konstantinos Christakos
Year 2020
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1845217/

Phase averaged wave models is a good supplement of in situ measurements for the study of wave climate in a specific location. In spite of having been tested in smoothly varying coastal areas, they haven’t previously been systematically validated in complex topography (coastline and bathymetry...

Authors Christos Stefanakos Birgitte Rugaard Furevik Øyvind Knutsen Konstantinos Christakos
Year 2020
Type Academic lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1501347/

Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter og strømmodellering) ble videreført i 2013 for å få tidsserier...

Authors Otto Kristian Sandnes Fredrik Ribsskog Staven Yngve Olsen Øyvind Knutsen Ole Jacob Broch Frode Staldvik Inge Fossen
Year 2014
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1268866/

For å beskrive strøm og spredningen av oppløst, uorganisk nitrogen (DIN) fra de største oppdrettsanleggene på Nordmøre i 2012, ble det brukt en koblet økosystem-hydrodynamikk-modell (SINMOD). Tre simuleringer ble gjort: en simulering uten utslipp og en med utslipp av DIN, i tillegg til en simulering...

Year 2014
Type Report