To main content

Nina Blöcher

Senior Research Scientist

Nina Blöcher

Senior Research Scientist

Nina Blöcher
Phone: 920 84 858
Email:
Department: Aquaculture
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1826104/

Biofouling is an ongoing challenge for marine salmon aquaculture, impacting farming operations, fish health and welfare. Current mitigation strategies employed in Norway and Scotland rely mainly on the use of antifouling coatings and reactive removal of biofouling. These approaches are not only...

Authors Nina Blöcher Oliver Floerl
Year 2020
Type Academic literature review
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1817597/

Groe på nøter byr på mange utfordringer for oppdrettsnæringen, deriblant redusert oksygennivå, deformasjon av merd og økt belastning på fortøyninger og mistanke om redusert effekt av rensefisk. Høytrykksspyling er en vanlig metode for å rense noten og blir gjerne utført hver 2-4 uke avhengig av...

Year 2020
Type Popular scientific lecture