To main content

Trude Mariane Midtgård

Research Scientist

Trude Mariane Midtgård

Research Scientist

Trude Mariane Midtgård
Phone: 951 51 629
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1825484/

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle møteplasser mellom eldre med innvandrerbakgrunn og etnisk norske eldre...

Authors Mariann Sandsund Trude Mariane Midtgård Vegar Rangul Tommy Haugan
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1807950/

Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på myndighetenes krav om digitalt førstevalg i tjenesteytingen...

Authors Siw Olsen Fjørtoft Trond Hallgeir Buland Siri Mordal Trude Mariane Midtgård Gudveig Gjøsund
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1431110/

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet med at Nav må jobbe enda mer systematisk for å innhente all nødvendig...

Authors Roland Mandal Karin Dyrstad Line Melby Trude Mariane Midtgård
Year 2016
Type Report