To main content

Tore Syversen

Research Scientist

Tore Syversen

Research Scientist

Tore Syversen
Phone: 909 13 338
Email:
Unit: SINTEF Nord AS
Department: SINTEF Nord
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1855419/

Teknologien for merking av fiskeredskap finnes, men utvalget av systemer og leverandører som spesifikt retter seg mot dette bruksområdet er relativt lite. Vi har identifisert tre ulike teknologier med nokså ulike egenskaper, fra de helt enkle til mer dynamiske systemer med potensiale for...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1676430/

Åpning av Barentshavet sørøst (heretter kalt Barentshavet SØ) er den første åpningen av et nytt område for petroleumsvirksomhet på 20 år. Dette området har nye og potensielt større utfordringer enn det vi tidligere har stått ovenfor i nyåpnede områder på sokkelen og i Barentshavet. Rapporten tar for...

Authors Tore Syversen Randulf Høyli Frode Dinessen
Year 2018
Type Report