To main content

Elin Sundby Boysen

Research Scientist

Elin Sundby Boysen

Research Scientist

Elin Sundby Boysen
Phone: 918 18 004
Email:
Department: Smart Sensor Systems
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1931058/

Avansert hjemmesykehus for Barn (AHS) er et tilbud til barn under 18 år som er innlagt ved barneavdelingen ved Ahus som er stabile nok til at foreldrene kan overta ansvar for stell og medisinering hjemme med oppfølging av AHS. I dette pilotprosjektet er Digital hjemmeoppfølging fra Tellu AS pilotert...

Year 2021
Type Report