To main content

Mats Stefan Carlin

Research Director

Mats Stefan Carlin

Research Director

Mats Stefan Carlin
Phone: +47 934 07 944
Email:
Department: Smart Sensor Systems
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1496926/

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1334467/

Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- og arbeidsliv. Vi beskriver noen av de viktigste teknologitrendene...

Authors Mats Stefan Carlin Bjørn Skjellaug Stian Nygaard Ovidiu Vermesan Ingrid Storruste Svagård Tor W. Andreassen Gaute Andreas Knutstad Inge Røinaas Gran Inger Andresen Mette Røhne Dag Ausen Elin Sundby Boysen
Year 2015
Type Report