To main content

Erik Swendgaard

Research Manager

Erik Swendgaard

Research Manager

Erik Swendgaard
Phone: 934 59 103
Email:
Department: Connectivity Technologies and Platforms
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1268249/

Avinor har på oppdrag Fra Samferdselsdepartementet og i samråd med Forsvarsdepartementet laget en utredning om konsekvenser For sivil luftfart av lokalisering av ny kampflybase. På oppdrag Fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune har SINTEF Foretatt en gjennomgang av Avinor sin rapport og gitt kommentarer...

Authors Arne Stokka Thor Harald Bjørkvoll Erik Swendgaard
Year 2011
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1344363/

Prosjektet hadde som mål gjennom en spørreundersøkelse for å identifisere aktører og kartlegge deres brukerbehov for kommunikasjonsløsninger i nordområdene de kommende år fram mot 2020. Prosjektet oppsummeres med en anbefaling for videre arbeid mot hvordan aktørenes fremtidige behov kan dekkes...

Authors Knut Harald Grythe Odd Gutteberg Irene Anite Jensen Terje Røste Erik Swendgaard
Year 2008
Type Report