To main content

Solveig Osborg Ose

Senior Research Scientist

Solveig Osborg Ose

Senior Research Scientist

Solveig Osborg Ose
Phone: 907 28 684
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1910776/

Formålet med dette prosjektet har vært å utforme en kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og/eller likestillingsperspektiv. All tilgjengelig norsk forskning ble identifisert gjennom Cristin og institusjonelle arkiv. Avgrensing ble gjort med metodikk kjent fra systematiske søk. Dernest...

Authors Eva Lassemo Henrik Karlstrøm Kari Sand Solveig Osborg Ose
Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1888374/

ABSTRACT Introduction: We examined differences in social and sociodemographic characteristics and treatment goals between people with primary alcohol use disorder (AUD) versus those with a primary drug use disorder receiving inpatient treatment for a substance use disorder (SUD). Methods: A...

Authors Solveig Osborg Ose Solfrid E Lilleeng
Year 2021
Type Academic article